Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування»

Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування» та пункту 26 розділу V Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, що затверджений постановою правління Національного банку України №79 від 09 липня 2021р.
- кредитна спілка не залучає колекторські компанії для врегулювання заборгованості членів кредитної спілки;
- кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю;
- кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості на наступний робочий день після порушення споживачем погодженого графіку платежів, який є додатком до договору про споживчий кредит.
Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки);
Порядок повідомлення кредитодавця, про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник;
- порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості – заборгованість погашається готівкою в касі кредитної спілки або безготівково на рахунок кредитної спілки UA 233253650000000026504012815 у порядку, що визначений відповідним договором про споживчий кредит.