ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

Ревізійна комісія, як виборний орган кредитної спілки, діяла відповідно до Статуту, внутрішніх Положень КС та чинного законодавства України.
Слід зазначити, що наша кредитна спілка є відкритою і прозорою, як для своїх членів, так і для співпраці з іншими кредитними спілками, а також з різними організаціями та установами.
Члени ревізійної комісії сумлінно ставилися до своїх обов’язків. Проводилися засідання ревізійної комісії, члени комісії брали участь в засіданнях спостережної ради та правління, щокварталу проводилась перевірка фінансово-господарської діяльності.
Як і раніше, в звітному році, ревізійною комісією було зроблено ряд перевірок щодо дотримання процедури обслуговування членів КС. Згідно з планом проводились перевірки діяльності та касової дисципліни у відділеннях в м. Перемишляни, м. Бібрка та м. Чортків. Щоквартально проводились перевірки виписок банку, оборотно-сальдових відомостей, відомостей нарахування заробітної плати, перевірка за окремими статтями витрат. Перевірялася робота кредитного комітету (за протоколами) та вівся контроль за виконанням рішень спостережної ради. В ході даних перевірок порушень не виявлено. Це є підтвердженням, що кредитна діяльність, бухгалтерський облік, документація ведуться з дотриманням вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів і достовірно відображають в усіх аспектах фінансово-господарський стан кредитної спілки.
Ревізійна комісія з приємністю повідомляє, що порушень чи зловживань працівниками кредитної спілки протягом року не виявлено, що зафіксовано у відповідних актах та протоколах. Достовірність та повнота річної фінансової звітності кредитної спілки “Довіра” за 2016 рік підтверджена незалежним аудитором Салюком Богданом Євгенійовичем від ПП “Західаудит”. Протягом 2016 року у ревізійну комісію скарг не надходило.
Також ревізійна комісія зазначає, що спостережна рада і правління оперативно реагує на всі зміни фінансового ринку України для підтримання стабільності та має всі підстави стверджувати, що члени спілки можуть бути спокійні за свою установу. Закликає всіх спілчан до активності на благо розвитку і процвітання КС “Довіра”.

Голова ревізійної комісії               Євгенія Лопадчак