Шановний cпіввласнику КС!

Реєстрація учасників з 15.00 до 15.55
Початок зборів о 16.00

Проект порядку д е н н о г о:

1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради, кредитного комітету, правління та висновку ревізійної комісії КС “Довіра” за 2016 рік.

2. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС “Довіра” за 2016 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС “Довіра” за 2017 рік.

3. Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності КС «Довіра» за 2016 рік.

4. Затвердження Статуту КС “Довіра” в новій редакції.

5. Ознайомлення з бюджетом КС “Довіра” на 2017 фінансовий рік. 6. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні КС “Довіра” за підсумками 2016 фінансового року.

7. Затвердження Порядку розподілу доходу та покриття збитків у КС «Довіра» в новій редакції. 8. Про обрання членів спостережної ради КС “Довіра”.

9. Про обрання членів ревізійної комісії КС “Довіра”.

УВАГА!!! Для участі у загальних зборах члени кредитної спілки “Довіра” повинні підтвердити свої повноваження. У разі особистої участі – шляхом надання паспорта чи документа, що його замінює, у разі представлення за дорученням – шляхом надання паспорта чи документа, що його замінює та доручення члена КС «Довіра».

У 2017 році складають повноваження члени спостережної ради Марія Петровська, Тарас Фалковський, Ганна Грицай та ревізійної комісії Євгенія Лопадчак. Відійшов у вічність член ревізійної комісії Микола-Стефан Мельник.
Подання пропозицій щодо кандидатур для роботи у виборних органах КС “Довіра” та порядку денного здійснити у письмовій формі до 15 травня 2017 року.
УВАГА! У випадку зміни анкетних даних: паспорта, місця праці, адреси проживання, телефону просимо повідомити правління КС Контактні телефони: (03265) 4-64-67, 4-64-68, моб. 0963030428.