Як стати членом кредитної спілки?

Як стати членом кредитної спілки?

Стати членом КС так просто!

Для цього необхідно:

- написати заяву встановленого зразка;
- подати ксерокопію паспорта та індентифікаційного коду;
- сплатити встановлену зборами членів кредитної спілки суму вступного та обов’язкового пайового внеску.

І лише за цих умов Ви можете користуватись послугами кредитної спілки «Довіра».