Шановний cпіввласнику КС!

kredutu

Згідно з вимогами Статуту  запрошуємо взяти участь у загальних звітно-виборних зборах, які відбудуться 21 квітня 2013 року у приміщенні сесійного залу районної ради м. Золочева по вул. Чорновола, 3

Реєстрація учасників з 12.00
Початок зборів о 13.00
Проект порядку д е н н о г о:

1. Заслуховування та затвердження звітів спостережної ради, кредитного комітету, правління та висновку ревізійної комісії.
2. Заслуховування аудиторського висновку та затвердження річної звітності КС “Довіра” за 2012 рік.
3. Про делегування повноважень спостережній раді КС “Довіра”;
4. Затвердження змін до Статуту, положень про органи управління кредитної спілки – положень про спостережну раду, ревізійну комісію, правління та кредитний комітет, змін до Порядку розподілу доходу та покриття збитків в КС “Довіра”.
5. Про утворення у складі кредитної спілки структурного підрозділу для проведення внутрішнього аудиту (контролю).
6. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС “Довіра” за 2013 фінансовий рік;
7. Ознайомлення з бюджетом на 2013 рік.
8. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні КС “Довіра” за підсумками 2012 фінансового року.
9. Про обрання членів спостережної ради КС “Довіра”;
10. Про обрання членів ревізійної комісії КС “Довіра”;
11. Про затвердження розміру обов’язкового членського внеску до резервного капіталу кредитної спілки;
12. Різне.