Шановний cпіввласнику КС!

zboru


Реєстрація учасників з 12.00
Початок зборів о 13.00

Проект порядку д е н н о г о:

1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради, кредитного комітету, правління та висновку ревізійної комісії КС “Довіра”. 2. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна фінансова звітність та звітні дані КС “Довіра” та затвердження річної звітності та результатів діяльності КС “Довіра” за 2013 рік. 3. Щодо визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС “Довіра” за 2014 фінансовий рік.
4. Затвердження змін до Статуту КС “Довіра”.
5. Ознайомлення з бюджетом КС “Довіра” на 2014 фінансовий рік. 6. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні КС “Довіра” за підсумками 2013 фінансового року. 7. Про виведення з членів КС “Довіра” у зв’язку з порушенням Статуту КС “Довіра”. 8. Про обрання членів спостережної ради КС “Довіра”.
9. Про обрання членів ревізійної комісії КС “Довіра”.
10. Різне.
Для участі у загальних зборах члени кредитної спілки “Довіра” повинні підтвердити свої повноваження, у разі особистого представлення, – шляхом надання паспорту чи документу, що його замінює, у разі представлення за дорученням, – шляхом надання паспорту чи документу, що його замінює, а також, відповідного доручення.

Спостережна рада