Шановний cпіввласнику кредитної спілки!

Запрошуємо Вас взяти участь у чергових загальних зборах, які відбудуться 24 травня 2019 року у приміщенні кредитної спілки «Довіра» в м. Золочеві по вул. Бродівська, 1 б

Реєстрація учасників з 15.00 до 15.55
Початок зборів о 16.00

Проект порядку д е н н о г о:

1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради, кредитного комітету, правління та висновку ревізійної комісії КС «Довіра» за 2018 рік. 2. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС «Довіра» за 2018 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «Довіра» за 2019 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності КС «Довіра» за 2018 рік.
4. Ознайомлення з бюджетом КС «Довіра» на 2019 фінансовий рік. 5. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні КС «Довіра» за підсумками 2018 фінансового року.
6. Про обрання членів спостережної ради та ревізійної комісії КС «Довіра».

УВАГА!!! Для участі у загальних зборах член КС надає паспорт або інші документи, що засвідчують особу, у разі представлення за довіреністю – документи, що засвідчують особу та Довіреність.
У випадку зміни анкетних даних: паспорта, місця праці, адреси проживання, телефону просимо повідомити правління КС.

Контактні телефони: (03265) 4-64-67, моб. 0963030428