Фінансова звітність та аудиторський висновок

finance

Згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зокрема частини 4 Статті 14, до кредитних спілок, як до фінансових установ, висувається вимога щодо оприлюднення річної фінансової звітності та аудиторського висновку:

 

фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

На виконання цих вимог Кредитна спілка «Довіра» (м. Золочів) розміщує на власній веб-сторінці річну фінансову звітність та аудиторський висновок.