Органи управління КС

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ДОВІРА»

На день проведення чергових Загальних зборів членів кредитної спілки «Довіра», які відбулися 07 жовтня 2022 року, кількість членів КС становила  627 осіб з правом одного голосу. Власники істотної участі відсутні.