Умови вступу

Умови членства

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідають ознаці членства, зазначеній в розділі 6 Статуту КС «Довіра» та мають повну цивільну дієздатність.
Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Порядок набуття членства у кредитній спілці

Особа стає членом кредитної спілки за умови:
- відповідності ознаці членства;
- наявності паспорта громадянина України та картки фізичної особи – платника податку;
- подання заяви встановленого зразка;
- прийняття рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до кредитної спілки;
- сплати вступного та обов’язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами.
Члени  кредитної спілки можуть зберігати свої грошові кошти, накопичувати їх та отримувати додатковий дохід, а також мають можливість отримати кредит на різні потреби
Всі члени кредитної спілки мають рівні права та обов’язки незалежно від розмірів пайових внесків. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом – один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос.

Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:
1) смерті особи – члена кредитної спілки;
2) виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним цього Статуту;
3) добровільного виходу з членів кредитної спілки.
Членові кредитної спілки, який вибуває, кредитна спілка виплачує всі його пайові внески та вклади разом із належним доходом після відрахування його заборгованостей перед спілкою крім вступного внесоку.
Днем припинення членства у кредитній спілці вважається день прийняття загальними зборами членів кредитної спілки (спостережною радою або правлінням у разі делегування зборами їм цього повноваження) відповідного рішення.