Органи управління КС

Органи управління КС

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ДОВІРА»

На день проведення чергових Загальних зборів членів кредитної спілки «Довіра», які відбулися 07 жовтня 2022 року, кількість членів КС становила  627 осіб з правом одного голосу. Власники істотної участі відсутні.