Новини

Запрошуємо взяти участь у чергових загальних зборах

23  Р О К И    Р А З О М

Шановний cпіввласнику кредитної спілки!

Згідно з вимогами Статуту представляємо Вам  звіт за 2019 рік і запрошуємо  взяти участь у чергових загальних зборах, які відбудуться 09 жовтня 2020 року у приміщенні фойє кредитної спілки «Довіра» в

м. Золочеві по вул. Бродівська, 1 б

Реєстрація учасників з 15.30 до 15.55

Початок зборів о 16.00

                                 Проект  порядку  д е н н о г о:

1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради за 2019 р.

2. Заслуховування та затвердження звіту правління за 2019 р.

3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету за 2019 р.

4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії за 2019 р.

5. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС «Довіра» за 2019 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС за 2020 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності КС «Довіра» за 2019 рік.

7. Розгляд бюджету КС на 2020 рік.

8. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні КС «Довіра» за підсумками 2019 року.

9. Внесення змін до Порядку розподілу доходу та покриття збитків у КС, шляхом його затвердження в новій редакції.

10. Внесення змін до Положення про спостережну раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про правління, Положення про кредитний комітет, шляхом затвердження цих положень в новій редакції.

11. Про скасування рішення загальних зборів.

12. Обрання членів та резерву спостережної ради та ревізійної комісії.
                                  

Спостережна рада КС «Довіра»

УВАГА!!! Для участі у загальних зборах член КС надає паспорт або інші документи, що засвідчують особу, у разі представлення за довіреністю – документи, що засвідчують особу та Довіреність.

Контактні телефони: (03265) 4-64-67,  0963030428.