Новини

Запрошуємо взяти участь у чергових загальних зборах

24  Р О К И    Р А З О М

Шановний cпіввласнику кредитної спілки!
Згідно з вимогами Статуту представляємо Вам  звіт за 2020 рік і запрошуємо  взяти участь у чергових загальних зборах, які відбудуться 31 травня 2021 року у приміщенні фойє кредитної спілки «Довіра» в
м. Золочеві по вул. Бродівська, 1 б
Реєстрація учасників з 15.30 до 15.55
Початок зборів о 16.00


Проект  порядку  д е н н о г о:
1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради за 2020 рік.
2. Заслуховування та затвердження звіту правління за 2020 рік.
3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету за 2020 рік.
4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії за 2020 рік.
5. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС «Довіра» за 2020 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС за 2021 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності КС «Довіра» за 2020 рік.
7. Розгляд бюджету КС на 2021 рік.
8. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні КС «Довіра» за підсумками 2020 року.
9. Обрання членів та резерву спостережної ради та ревізійної комісії.

Спостережна рада КС «Довіра»

УВАГА!!! Для участі у загальних зборах член КС надає паспорт або інші документи, що засвідчують особу, у разі представлення за довіреністю – документи, що засвідчують особу та Довіреність.
Контактні телефони: (03265) 4-64-67,  0963030428.