20 РОКІВ РАЗОМ

Шановний cпіввласнику кредитної спілки!
Згідно з вимогами Статуту представляємо Вам звіт за 2017 рік і запрошуємо взяти участь у чергових загальних зборах, які відбудуться 20 травня 2018 року у приміщенні актового залу райспоживспілки в
м. Золочеві по вул. Шашкевича, 24 (актовий зал райспоживспілки).

Код ЄДРПОУ 25233076

Реєстрація учасників з 13.00 до 13.55
Початок зборів о 14.00
Проект порядку д е н н о г о:

1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради, кредитного комітету, правління та висновку ревізійної комісії КС «Довіра» за 2017 рік. 2. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС «Довіра» за 2017 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «Довіра» за 2018 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності КС «Довіра» за 2017 рік.
4. Ознайомлення з бюджетом КС «Довіра» на 2018 фінансовий рік. 5. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні КС «Довіра» за підсумками 2017 фінансового року.
6. Про обрання членів спостережної ради та ревізійної комісії КС «Довіра».

З нагоди 20-річного ювілею відбудеться святковий концерт.

УВАГА!!! Для участі у загальних зборах член КС надає паспорт або інші документи, що засвідчують особу, у разі представлення за довіреністю – документи, що засвідчують особу та Довіреність.

У 2018 році складають повноваження члени спостережної ради Степан Слобода, Володимир Яворський та члени ревізійної комісії Галина Варянко, Василь Калитовський.
Подання пропозицій щодо кандидатур для роботи у виборних органах КС «Довіра» та порядку денного загальних зборів членів КС «Довіра» здійснити у письмовій формі до 15 травня 2018
року.
УВАГА! У випадку зміни анкетних даних: паспорта, місця праці, адреси проживання, телефону просимо повідомити правління КС.

Контактні телефони: (03265) 4-64-67, моб. 0963030428

Фінансовий звіт КС «Довіра» за 2017 рік

ЗВІТ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

Звіт Кредитного комітету КС «ДОВІРА»

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ